Sino ang mga Taliban?

Taliban, ang naghaharing paksyon ng Afghanistan