Jesse Owens

Hindi malilimutang sandali ni Mark Spitz ang mga Olimpiko sa Tag-init