Madaling Malito o Maling Paggamit ng Salitang

Ang listahang ito ay makakatulong sa pagpapasya kung dapat mong gamitin ang nakakaapekto o epekto, banggitin o site, sino o kanino at marami pang mga nakalilito na salita.